نشست صمیمی با روح الله حجازی ، کارگردان سینما - کانون استعدادهای برتر میثم تمار