فراخوان ستاد رسانه ای نیمه شعبان - کانون استعدادهای برتر میثم تمار