اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۶ - کانون استعدادهای برتر میثم تمار