اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۶ - کانون استعدادهای برتر میثم تمار