گزارش تصویری برنامه تفریحی کوهنوردی - گروه تلاش و دانش - کانون استعدادهای برتر میثم تمار