صوت جلسه گرامیداشت مقام شهید حججی - کانون استعدادهای برتر میثم تمار