نمایشگاه نیمه شعبان 98 - کانون استعدادهای برتر میثم تمار