جام رمضان در محله سالاریه - کانون استعدادهای برتر میثم تمار