هیئت یاوران مهدی (عج) بایگانی - کانون استعدادهای برتر میثم تمار