گزارش تصویری جلسه افطار و نشست کارگروه طلاب2 - کانون استعدادهای برتر میثم تمار