گزارش تصویری نشست اعضای مقطع دبیرستان با موضوع مناظرات اجتماعی - کانون استعدادهای برتر میثم تمار