گزارش تصویری جلسه شناخت تاثیرات تربیتی طب اسلامی - کانون استعدادهای برتر میثم تمار